telefon biuro|stone-group.pl| data-toggle="tooltip" data-placement="right" title="Adres e-mail: biuro@stone-group.pl"| email | facebook
Opinie

Polityka prywatności

WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) zawiera zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego na stronie internetowej www.ceglynaelewacje.pl. jako gość (użytkownik niezarejestrowany) lub zarejestrowany użytkownik oraz zasady świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). W §14 do 19 uregulowano POLITYKĘ PRYWATNOŚCI. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem i z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI przed rozpoczęciem korzystania ze Strony. Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu i POLITYKIPRYWATNOŚCI oraz zobowiązaniem do ich przestrzegania. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na te postanowienia, prosimy o powstrzymanie się od korzystania ze Strony i świadczonych na niej usług.
 2. Administratorem danych osobowych jest Stone Group Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Połczyńska 115b, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem KRS 0000469693, REGON 146627444 NIP 1182091232, kapitał zakładowy 5000 zł.
 3. IONIC Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedziba w Krakowie, przy ul. Józefa Marcika 27/D przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 poz.922).
 4. IONIC Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedziba w Krakowie, przy ul. Józefa Marcika 27/D stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 5. IONIC Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedziba w Krakowie, przy ul. Józefa Marcika 27/D.nie zabiega o identyfikację użytkowników stron internetowych firmy i zbiera tylko dane niezbędne do realizacji zamówień. IONIC Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedziba w Krakowie, przy ul. Józefa Marcika 27/D przechowuje przekazane przez Państwa informacje w systemie informatycznym z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych.
 6. Wprowadzając dane w formularzu zamówienia, klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez IONIC Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedziba w Krakowie, przy ul. Józefa Marcika 27/D w celu realizacji zamówień, późniejszej weryfikacji ważności licencji i świadczenia pomocy technicznej.
 7. Dane Klienta mogą być przekazywane podmiotom powiązanym i współpracującym z firmą Stone Group Sp z o.o w celu realizacji zamówienia. Żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy prawa.
 8. Po uprzednim wyrażeniu zgody na etapie podawania danych przez Klienta (Checkbox: „Chcę otrzymywać newsletter o promocjach i nowościach w ofercie firmy Stone Group Sp z o.o"), podane przez niego dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingowych przez firmę Stone Group Sp z o.o i podmioty powiązane.
 9. Na stronach internetowych firmy Stone Group Sp z o.o (ceglynaelewacjie.pl) udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. Stone Group Sp z o.o nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad na poszczególnych serwisach www.
 10. W trakcie realizacji transakcji w sklepie internetowym Stone Group Sp z o.o (ceglynaelewacjie.pl) nie zbiera informacji na temat kont bankowych swoich klientów. Całość procesu dokonywania płatności jest realizowana za pośrednictwem firmy PayU, która obsługuje ten proces przy użyciu bezpiecznej technologii transmisji.
 11. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez firmę Stone Group Sp z o.o (ceglynaelewacjie.pl) należytej staranności. Do szczególnych typów zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem publicznej sieci należy między innymi możliwość przechwycenia części bądź całości informacji przesyłanych między Państwa przeglądarką sieci Web a naszym serwisem. Dotyczy to szczególnie serwisów wyposażonych w aktywną zawartość wykraczającą poza standard HTML. Korzystanie z serwisu internetowego może wiązać z udostępnieniem informacji o Państwa przeglądarce internetowej (jej nazwa i wersja), systemie operacyjnym, adresie IP (domenie) i innych.
 12. Serwisy internetowe firmy Stone Group Sp z o.o (ceglynaelewacjie.pl) wykorzystują mechanizm tzw. „cookies" (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za ułatwienie dostępu użytkownikom do zasobów zgromadzonych w ich obrębie. Mechanizm ten nie jest wykorzystywany celem pobierania danych osobowych użytkowników ani żadnych innych informacji na ich temat. Do prawidłowego funkcjonowania serwisów niezbędne jest uaktywnienie funkcjonalności cookies w ustawieniach przeglądarki.
 13. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności prosimy o kontakt – biuro|stone-group.pl| |biuro|stone-group.pl tel 22 2439423


Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisach internetowych Stone Group Sp z o.o (ceglynaelewacjie.pl) Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron należących do Stone Group Sp z o.o (ceglynaelewacjie.pl)

GROMADZENIE DANYCH

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwisy firmy Group Sp z o.o.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami firmy Stone Group Sp z o.o (ceglynaelewacjie.pl). Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych www. ceglynaelewacje.pl

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach należących do Stone Group Sp z o.o (ceglynaelewacjie.pl) nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki Cookies wykorzystywane są do podtrzymania sesji między przeglądarką a serwerem (pliki Cookies usuwane są po zamknięciu przeglądarki) oraz do zapamiętania ostatniej wybranej wersji językowej serwisu.

Czym są pliki Cookies?

Cookies to niewielkie „porcje" informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje.

W jaki sposób można zarządzać plikami Cookies:

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy zwrócić uwagę iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Rejestracji, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika, utrudni korzystanie z witryn ceglynaelewacje.pl w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawienia cookies należy wybrać z listy poniżej używaną przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami:

Odnośniki do innych stron

Serwisy należące do Stone Group Sp z o.o (ceglynaelewacjie.pl) zawierają odnośniki do innych stron Stone Group Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności ustaloną na nich. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW należących do Stone Group Sp z o.o.