22 243 94 23 biuro|stone-group.pl| |biuro|stone-group.pl Oglądane
Opinie

Magazynier

Firma Stone Group Sp z o.o. w związku z rozwojem poszukuje kandydatów na stanowisko: Magazynier

Miejsce Pracy: Warszawa Bemowo

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Obsługę magazynu
 • Przyjęcia i wydania towarów
 • Obsługę wózka widłowego
 • Kompletowanie zamówień
 • Dbałość o porządek i narzędzia
 • Transport

Wymagania:

 • Prawo jazy kat b
 • Znajomość dokumentacji magazynowej
 • Uprawnienia na wózki widłowe
 • Dyspozycyjność
 • Niekaralność
 • Sumienność

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Stabilne warunki zatrudnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres joanna@stone-group.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stone Group Sp z o.o z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych jest Stone Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 115 B, 01-303 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000469693, NIP: 118-209-12-32.
 2. Inspektorem ochrony danych w Stone Group Sp z o.o jest Joanna Modzelewska
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz - w przypadku wyrażenia na to zgody- dalszych procesach rekrutacyjnych.
 4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody - również dalszych procesach rekrutacyjnych.
 5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 6. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 7. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych moje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 1 roku. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
 9. Moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 10. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 11. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO)
 12. Brak powyższej zgody uniemożliwi nam rozpatrzenie oferty.
 13. W CV proszę zawrzeć następującą klauzulę: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Stone Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 115 B, 01-303 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000469693, NIP: 118-209-12-32, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Magazynier. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.